CNC technologie obrábění

CNC – Computer Numerical Control je číslicově je plně programovatelné obráběcí zařízení.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako velmi účinný výrobní nástroj. Vše kolem této technologie šlo vpřed, a to stejně jako celý rozvoj automatizace, mikroprocesorů a počítačů. Zpočátku šlo o systémy automatizované z velké části pouze mechanicky, v dnešní době je řídíme pomocí zařízení s mikroprocesory a počítačovými programy.

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny při kovoobrábění podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.

Řízení CNC

Každá CNC jednotka může komunikovat jakýmkoli softwarem na podnikové či CAD/CAM úrovni, kde lze navrhnou obráběcí projekty a přesně definují parametry výsledného výrobku. Vlastní ovládací systémovou jednotku jde použít přímo k programování zařízení , kde je nutno znát analogii procesu při zadávání do počítače na ovládací jednotce.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů v základu nabízí:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi bývá využito rozdělení na typy pouze pro efektivitu a časovou náročnost výroby, každá CNC jednotka má ve výrobním procesu svou funkci, např. na jedné jednotce se vyrábí nějaká součást a na další se opracovává jiným způsobem ta stejná, nebo nějaká jiná součást. CNC jednotkal je jakkoli upravitelná, dle vybavenosti či technických možností, je možné použít např. speciální systémy jako třeba pro automatické lisování. Počty jednotek CNC a jejich typy jsou děleny tím více, čím je rozšířena výrobní, produktivní činnost podniku.

Složení

CNC stroje se skládají z 2. částí, ze systému řízení a ze soustrojí, který vykonává CNC obrábění, kde část silová má zdroj elektropneumatický, většinou kompresor s nádrží vzduchu.

Technologie CNC obrábění

V dnešní době nejčastějším využitím je založení návrhu v jednom z podporovaných programů CAD/CAM technologie na osobním počítači, návrhy se sdružují v soubor, který už má všechny potřebné příkazy k CNC výrobě, přičemž operace zajišťuje postprocesor s možností externí paměti. Po zpracování číslicovým počítačem přechází stroj ke zpracování a ke startu výroby. Ryze manuální aplikace programu přímo na stroji je zdlouhavé a hodí se pouze pro nejmenší výrobu (třeba malé výrobky či jednoduché součástky).

Výroba

CNC soustružení kovů je vhodné nejen pro středně seriovou a maloseriovou výrobu, taky ale pro výrobu velkosériovou (většinou mezi 10.000-250.000 kusy). CNC patří mezi jedny z nejpřesnějších výrobních systémů, které jsou na průmyslovém trhu dostupné a neustále se možnosti rozšiřují s vývojem aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost IXPA-PEMAT.

Materiály

Nejvýznamnější zastoupení má obrábění oceli, a to hlavně nerezové, konstrukční či chromoniklové. Další velmi zastoupené materiály jsou slitiny (např. hliníku a mosazi), litiny a mnohdy také plastické hmoty.

Hlavní souvislost materiálů je především s kontrétním vybavením jednotky CNC, která závisí hlavně na nástrojové části, která má na starost obrábění a nejvíce podléhá striktnímu dodržení výroby „v pořádku a v normě“.

CNC obrábění

Obrábět lze téměř jakékoli běžně užívané materiály, které jsou pro výrobu dostupné, s největším zájmem o kovoobrábění, která převažuje u mnoha společností, které mají základ výroby v CNC.

CNC obrábění a jeho způsob

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z a tyto osy jsou základními orientačními prvky pro stroj. Podstatné parametry obsahují volbu nástroje, který bude provádět činnost, způsob jeho použití a místo jeho použití. Všechny činnosti nají vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při manuálním zadávání na stroji je nutno tento postup přesně definovat. Celá výroba může být sledována vizuálně, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností vizuální kontroly přes bezpečné neprůstřelné sklo.Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.