Poruchy chování a emocí

F90 Hyperkinetické poruchy

Jsou charakterizovány raným začátkem, kombinací nadměrného aktivního, špatně ovládaného chování s výraznou nepozorností a neschopností trvale se soustředit na daný úkol. Tyto rysy chování se projevují ve všech situacích a jsou trvalé.

V genezi těchto poruch se předpokládají konstituční odchylky.

Obvykle začínají v prvních 5 letech. Hlavními rysy jsou chybění vytrvalosti při činnosti, která vyžaduje kognitivní funkce, a sklon jedince přecházet od jedné aktivity ke druhé, aniž by některou dokončil, spolu se špatně organizovanou, špatně regulovanou a nadměrnou činností. Psychlog Praha říká, že vztah k dospělým často postrádá společenské zábrany.

 

F90.0 Porucha aktivity a pozornosti

F90.1 Hyperkinetická porucha chování

 

F91 Poruchy chování

Jsou charakterizovány opakujícím se a trvalým obrazem disociálního, agresivního a vzdorovitého chování.

 

F91.0 Poruchy chování vztahu k rodině

F91.1 Nesocializovaná porucha chování

F91.2 Socializovaná porucha chování

F91.3 Porucha opozičního vzdoru

 

F92 Smíšené poruchy chování a emocí

Jsou charakterizovány kombinací trvale agresivního, disociálního a vzdorovitého chování se zřejmými a výraznými příznaky deprese, úzkosti a jiných emočních výkyvů.

 

F92.0 Depresivní porucha chování

 

F93 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství

Diferenciace dětských emočních poruch od dospělých má 4 hlavní důvody:

 • značná diskontinuita mezi emočními poruchami v těchto dvou obdobích
 • emoční poruchy v dětství spíše přehnané normální trendy ve vývoji, nejsou kvalitativně abnormální
 • nemusí být zasaženy stejné duševní mechanizmy
 • emoční poruchy v dětství jsou méně zřetelně vymezeny.
 •  

   

  F93.0 Separační úzkostná porucha v dětství

  F93.1 Fobická úzkostná porucha v dětství

  F93.2 Sociální úzkostná poruchy v dětství

  F93.3 Porucha sourozenecké rivality

   

  F94 Poruchy sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství a adolescenci

  Jedná se o různorodou skupinu poruch, jejichž společným rysem jsou odchylky sociální funkce. Obvykle je přítomno vážné narušení prostředí nebo strádání, čemuž se v mnoha případech připisuje rozhodující etiopatogenetická úloha. (Na rozdíl od pervazivních  vývojových poruch nejsou primárně charakteristické přímou konstituční sociální neschopností, nebo poruchou která by pronikala do všech funkčních oblastí. Vhodná je konzultace s klinickým psychologem či psychologické poradenství.

   

  F94.0 Elektivní mutizmus

  F94.1 Reaktivní poruchy příchylnosti v dětství

  F94.2 Dezinhibovaná příchylnost v dětství

   

  F95 Tikové poruchy

  Tik je mimovolný rychlý, opakující se nerytmický pohyb nebo hlasová produkce s náhlým začátkem, která neslouží žádnému zřejmému účelu. Postižení nemohou tiky ovládat, ale mohou je na určité časové období potlačit.Tiky jsou jednoduché a komplexní.

   

  F95.0 Přechodná tiková porucha

  F95.1 Chronická motorická nebo vokální tiková porucha

  F95.2 Kombinovaná vokální a mnohočetná motorická tiková porucha (Tourettův syndrom)

   

  F98 Jiné poruchy chování a emocí začínající obvykle v dětství a v adolescenci

  Společnou charakteristikou je pouze začátek v dětství.

   

  F98.0 Neorganická enuréza

  F98.1 Neorganická enkopréza

  F98.2 Porucha příjmu jídla v útlém a dětském věku

  F98.3 Pika v útlém a dětském věku

  F98.4 Poruchy se stereotypními pohyby

  F98.5 Koktavost (zadrhávání)

  F98.6 Breptavost

   

   

   

   

   

  

  Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

  You must be logged in to post a comment.